tisdag 28 mars 2017

Dagens bok: Mikael Mogren: 100 frågor om Gud och 200 svar.

Dagens bok: Mikael Mogren; 100 frågor om Gud och 200 svar. (utgiven 2016)

När biskopen i Västerås tillträdde bjöd han in alla som ville att ställa frågor om kristen tro. Det kom in en hel del av olika slag, både via e-mail och brev, några ställdes muntligt och andra dök upp på ett tåg eller en buss, skriver Mogren i efterordet.

Inspirerad av Luthers lilla katekes vill biskopen öka läskunnigheten i kristen tro i vårt land.

Under några olika samlingar har vi använt boken för att sätta igång samtal kring kristen tro, och i det sammanhanget fungerar boken utmärkt. Särskilt när vi har öppnat upp för dialog genom att låta alla som vill skriva eller formulera sina egna svar på frågorna.

Boken ger ett kort och ett långt svar på varje fråga. Ofta är det korta mycket spetsigt och utmanande eller åtminstone lite uppkäftigt. Finns Gud, kort svar Ja. Vad händer när vi dör? kort svar; vi dör.

Sedan kommer de längre svaren som fördjupar och ger ett kristet svar på frågan.
"Vi dör men det är min tro att Jesus kom tillbaka ... med ett nytt liv som är starkare än döden. Jag tror att det nya livet också gäller oss," Och på frågan om Guds existens finns ett resonemang om
vilken Gud biskopen tror på  bl.a så här "livets grundförutsättning ... som har fått ett ansikte och kropp i Jesus Kristus"

Svaren öppnar i många fall för vidare samtal och funderingar.
Boken kan förhoppningsvis ge flera människor lust att komma vidare och fördjupa sig i vad de själva och vad en företrädare för kyrkan säger om Gud, både kort och långt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar