måndag 20 mars 2017

Dagens bok: Luthers fortress

Dagens bok är "Luthers fortress, Martin Luther and His Reformation under Siege" av James Reston från 2015.

James Reston jr, är historiker med en lång rad historiska böcker bakom sig. Han har skrivit om så olika gestalter som Galileo, Sherman, Rickard Lejonhjärta, Saladin, Jim Jones och Richard Nixon m.fl.

I sin Lutherbok från 2015 fokuserar Reston på den period i Luthers liv då Luther är hårt trängd och pressas att ta tillbaka det han skrivit.
Vid riksdagen i Worms ställs det på sin spets, Luther står inför både den kyrkliga och samhälleliga makten och där ställs kraven att han ska förneka allt han skrivit.
Luther vägrar och hänvisar till bibelns ord och samvetet, två betydligt starkare auktoriteter än båda påve och kejsarmakt när det gäller frågor om tro.

Luther har redan förklarats fredlös och nu är han mycket illa ute, hans liv är i fara. Några vänner gör en slags falsk kidnappning och för bort Luther.
De har ett säkert gömställe åt honom: på borgen Wartburg.  Därav titeln "Luthers borg". Samtidigt finns kopplingen till den kända lutherpsalmen: "Vår Gud är oss en väldig borg", Gud ger honom mod att våga stå på sig och inte ge upp.
Under nästan ett år befinner sig Luther i borgen,(maj 1521-mars 1522) Och det ska bli en intensiv arbetsfylld tid.
Reston ger sin skildring av hela Luthers liv som en bakgrund till tiden på Wartburg. Väl där i borgen målar han upp en Luther som oroar sig, som har kroppsliga besvär och kämpar mot det han ser som djävulen. Samtidigt är han full av arbetslust.
Det är en tid av skrivande och översättningsarbete av Nya testamentet till tyska. Restons resonemang om översättningen och valet av språklig dräkt att klä den bibliska texten i är spännande.

Reston ger en levande bild av flera av de historiska händelserna och han skriver ganska lättillgängligt. 

Boken är inte särskilt djuplodande men den kan fungera bra som en introduktion till Luther och hans tid, särskilt för just den aktuella perioden.

Ett problem för en europeisk läsare kan vara den nordamerikanska synvinkel som präglar boken och en avsaknad av resonemang kring vissa av de negativa sidorna av Luthers verksamhet. 

Läs mera om boken här

James Reston
Luther's Fortress: Martin Luther and His Reformation Under Siege,
Framsida 
På min blogg kommer "dagens bok" att dyka upp då och då.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar