söndag 2 juli 2017

På väg till Almedalen

Jag är med i en grupp från Västerås stift som ska vara med under några dagar under veckan i Almedalen.

Vi åker dit för att lyssna till vad som sägs och vad som är på gång vid en viktig mötesplats, vi åker för att knyta kontakter och föra samtal med människor av alla möjliga politiska och religiösa hållningar.

Dialog och samtal är en grund för demokratin i vårt land, det är också en självklarhet för kyrkan att på alla sätt vi kan lyssna, samtala och dela livet med människor i vårt land och vårt samhälle.

Vi åker också för att tala och visa på vad vi som kyrka står för. Svenska kyrkan har tält där vi finns tillgängliga hela dagarna, kyrkan har seminarier och möjlighet till samtal.

Välkommen att möta anställda och engagerade människor, men glöm inte att var och en av oss som är medlemmar i Svenska kyrkan är kyrkan, inte bara anställda eller vigda personer. Alla som är med är kyrkans vi, alla som vill vara det är kyrkans vi!

Här kommer några flera intryck och bilder från Almedalen att dyka upp under veckan, häng gärna med och kommentera gärna. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar