tisdag 15 maj 2018

Nya kyrkohandboken på gång, men vad är en gudstjänst?

Nu är det dags för nya kyrkohandboken att tas i bruk på allvar. På söndag, pingstdagen den 20 maj börjar den att gälla och den gamla tas ur bruk.
Nya agendor trycks, sångövning pågår och förberedelser pågår runt hela vårt land. På många platser blir det fest och stor uppmärksamhet kring kyrkohandboken och på andra ställen lite mindre, men det kommer att märkas.

Vi kan fundera över vad en gudstjänst är, en som kan hjälpa oss är Ninna Edgardh som skriver så här:
"Gudstjänsten tänks ha sina rötter i hur lärjungarna samlades runt Jesus för att dela måltider och berättelser med honom." (s 226)

En gemenskap i lugn och ro, en måltid och ett samtal, berättelser som är spännande och intressanta, som ger nya perspektiv och insikter om livet och om Gud. Kanske runt en eld eller i ett rum där de kunde vara ostörda en stund, innan det var dags att gå ut igen.

Efter Jesus hade lämnat deras synfält fortsatte de kristna att samlas, de förenades av berättelserna om Jesus, hans död och uppståndelse.

Edgardh skriver om hur de åt tacksägelsemåltid, började döpa barn och vuxna. Och där växte gudstjänsterna fram tillsammans med bibeln i dessa gemenskaper, kristen troslära och liturgi växte samtidigt i urkyrkan och inspirerade varandra,

Gudstjänsterna var inte föreställningar eller evenemang, det var en gåva och gemenskap, inte ett arrangemang att locka folk till utan ett möte att gestalta tillsammans.

Den stora skillnaden mellan en gudstjänst och en teaterföreställning eller konsert är delaktighet och skapande, något vi gör gemensamt och tillsammans.
För att förstå vad en gudstjänst är behöver vi se inifrån, utifrån är det inte samma sak.
Vi behöver engagera oss och vara med, leva oss in och lära oss förstå dramat och dialogen.
Leva med och känna att det är ett möte med levande Gud och med varandra.
Lyssna och låta sina tankar följa med eller ännu bättre förvandlas till bön, samtal med Gud själv.

Kanske behöver vi öka graden av dialog och samtal inom gudstjänstens ram, samtal som hjälper oss till fördjupning och att komma vidare i vår relation med Gud och medmänniskan.

Allt oftare har vi nattvard i gudstjänsterna i Svenska kyrkan, nu kommer de gudstjänsterna att heta Mässa eller Högmässa, då är det alltid nattvard. Många tycker om att gå till mässan, det beror på många saker, en av dem är kanske att där ser vi tydligare vad gudstjänsten verkligen handlar om.

Inte att vi gör en tjänst till Gud utan att Gud gör något för oss. Gud ger oss förlåtelse, upprättelse, kärlek och välsignelse, mod och hopp. Vår del är att ta emot och låta oss fyllas av allt det goda Gud vill ge oss, och ge det vidare till varandra och ut så att världen kan förändras att bli en bättre plats att leva i.

Gudstjänsten är betydelsefull för oss själva men också för samhället vi lever i, och för hela vår värld. Den är ett tecken på Guds vilja med vår jord och inspiration till att våga handla, ta ansvar och förändra.
Det är fredens tecken på jorden.
Att sitta ner tillsammans runt Jesus och dela måltider och berättelser med honom och varandra.

Inspiration idag från:
Ninna Edgardh: Gudstjänst i tiden, Gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968-2008 Arcus 2010Bilder från konfirmanddagen Fighting the darkness i Mora tidigare i år
Brödsbrytelsen pågår. Nattvarden visar tydligare vad en gudstjänst är
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar