torsdag 31 maj 2018

Härskartekniker på gång: Osynliggörande

Jag funderar över härskartekniker idag.

Det var socialpsykologen Berit Ås som visade upp fem sätt som framförallt kvinnor hindrades i arbetslivet och på arbetsplatser med mera.

Härskartekniker handlar om att ta makt över andra, göra dem mindre och själv få dominera på andras bekostnad, förminska andra personer så att man själv kan bestämma eller göra som man vill utan att ta hänsyn till andra.

Wikipedia skriver att det gick tillbaka på en annan norsk psykolog och filosof som redan 1945 hade skrivit om psykopatologi och använt ordet härskarteknik när han beskrev hur nazisterna kunde ta över makten i Tyskland på 1930-talet. Läs här om Ingjald Nissen på norska wikipedia. Är det kanske så att härskarteknik i grund och botten har samma människosyn som nazismen?

Men Berit Ås var det som visade fram de fem teknikerna, längre fram lade hon till två tekniker till.

Man kunde önska att det här bara var begränsat till något som män gör mot kvinnor, det vore lättare att genomskåda då.

Men tyvärr används det i många olika grupper av olika sammansättningar. Det görs av individer och grupper mot varandra och de skadar oss och hindrar oss att våga leva så stort och gott som vi alla vill.

Jag skriver om det för att vara med att visa upp det, avslöja något som vi gör mot varandra och för att vi behöver hjälpas åt att hitta bättre sätt att arbeta och leva tillsammans.

Osynliggörande är den första och kanske den vanligaste?
Det sker när en person nonchaleras, inte blir hörd eller sedd. Samtalet fortsätter som om ingenting har hänt eller hon blir snabbt avbruten och får inte säga vad hon vill. Hon blir ignorerad.

En kvinna eller man blir bortglömd eller förbigången på olika sätt, blir inte medbjuden eller befordrad, får inte samma lön eller samma uppvaktning vid en födelsedag.
Det kan handla om att vissa intressen och områden ses som mindre viktiga av gemenskapen och inte är värda att tala om, här bland annat talar könsmaktsordningen för att vissa tystas och andra ges mera utrymme.

Hon blir förminskad genom att göras osynlig och liten, så liten att hon inte märks.

Ofta sker det subtilt och med kroppsspråk, höjda ögonbryn, himlande med ögonen, menande leenden. Ibland mera tydligt med betonande att det finns ett vi där hon inte ingår, det kan sägas i ord eller handling. Bakom ryggen eller i direkt tilltal.
Ingen säger ens hej eller hälsar, samtal fortsätter som om ingenting har hänt när hon stiger in i ett rum. Hon känner att ingen räknar med henne, här behövs hon inte, det spelar ingen roll om hon är här eller inte.

Känns det igen?

Det jobbiga med härskartekniker är att vi inte bara blir utsatta för dem, det händer också att vi utsätter varandra för dem.

Hur kan osynligörande bemötas eller motverkas?
Det är inte lätt och jag tror att vi behöver hjälpas åt för att göra något åt det. Den osynliggjorda själv har nog inte stor chans att bryta den destruktiva och förnedrande situationen.

Osynliggörande bemöts med synliggörande säger de flesta, att ta plats och inte låta sig tystas.

Jag tänker att den person som är utsatt för osynliggörande ibland inte har annat val än att lämna platsen om hon inte vill gå under. Själv kan hon inte göra så mycket, hur högt kan en människa skrika?

Men om hon hittar någon som kan stötta henne är det en annan sak. Då kan det finnas möjligheter.

Hur tänker du? Kommentera gärna.


Härskarteknikerna är
Osynliggörande
Förlöjligande
Undanhållande av information
Dubbelbestraffning
Påförande av skuld och skam
plus
Objektifiering
Våld eller hot om våld

Länkar om härskartekniker

Wikipedias sida om härskartekniker

Från hemsidan Kilden finns en bra sammanfattning av de fem härskarteknikerna

Diakonia beskriver härskarteknikerna här

sidan Ny teknik finns förslag på hur härskartekniker kan bemötas och motverkas


Bonhoeffer kämpade mot nazismen i sitt TysklandInga kommentarer:

Skicka en kommentar