onsdag 18 april 2018

Visitation pågår

Det finns ett utbyggt gammalt system för biskopen att stödja och ha tillsyn över Svenska kyrkans församlingar och det kallas för Visitation.
Det förekommer också i Västerås stift och den här veckan i Arboga

Det är en visit alltså ett besök som biskopen (eller någon som han eller hon utser att göra det)
gör i en församling i Svenska kyrkan, men mer än så!

Under besöket möter biskopen och hans medföljare många människor som finns i församlingen, de anställda, de förtroendevalda, frivilliga och volontärer, gudstjänstdeltagare och församlingsbor, de många som bryr sig om vad som händer i den lokala kyrkan i olika åldrar och olika sammanhang. Och de som bryr sig om vad som händer i samhället. Det är ett besök som stärker gemenskapen och påminner att kyrkan är en och samma.

Där lyssnar biskopen in hur de har det och vad de funderar på. Är det något som biskopen och hans personal med alla sina resurser och olika kompetenser kan hjälpa till med eller stödja? Kanske hjälpa till att skaffa mera kunskaper? Det brukar kallas uppdraget att främja den lokala församlingens arbete som stiftet och biskopen har. I det kan det ingå att inspirera och uppmuntra de som jobbar lokalt. Det är också viktigt att se alla dem som arbetar så bra i de många församlingarna och ge dem bekräftelse.

Det andra viktiga syftet med besöket är att utöva tillsyn. Det är ungefär att kontrollera att allt är som det ska i församlingen. Sköts administration och ekonomi på ett bra sätt, vårdas byggnader och kyrkor som de ska för att bevaras till framtiden och samtidigt fungerar bra att använda idag? Sker personalvården som den ska? Sköts kyrkogårdar och begravningsverksamheten? Hur är det med barn- och ungdomsverksamhet? Möten för olika åldrar. Stöd till ensamma och sjuka eller andra som är utsatta? Hur ser det ut med dop, konfirmation, vigslar och begravningar? Gudstjänstlivet och undervisning, diakonin och missionen?

Alla dessa frågor och många fler ska man titta närmare på, allt för att se var det kan behövas stöd och hjälp, eller var en församlings goda idéer kan spridas till en annan.
Där är därför som stiftet har personer anställda som är experter inom en lång rad områden, ungefär samma som allt det jag räknade upp som frågor här. Biskopen kommer inte ensam utan han eller hon kommer med en notarie som skriver protokoll och andra som kan behövas, men också med hela stiftskansliets kompetens och resurser.

Det finns Svenska kyrkans församlingar över hela vårt land, små och stora och de är väldigt olika, men de är ändå en del av samma kyrka genom att de följer samma ramar och håller sig till samma grund.

Det är ingen åsiktsgemenskap eller en gemenskap där alla måste vara lika. Men det är en gemenskap som ska präglas av närvaro, öppenhet och hopp.

Tre ord som visar på en hållning till medmänniskor och till samhället där Svenska kyrkan finns.
Och en hållning som kan ses hos Jesus Kristus själv.
Kyrkans centrum och ledstjärna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar