onsdag 7 mars 2018

Religiösa friskolor eller friskolor som splittrar

Jag såg att Olle Burell, riksdagsman för socialdemokraterna var i nyheterna och talade starkt emot religiösa friskolor, här finns en debattartikel han har skrivit i Expressen.

Jag tänker att det ligger en hel del i vad han säger, men att han missar målet. Alla barn bör få mötas i den svenska skolan för att lära sig vad mångfald innebär och för att skapa större förståelse mellan olika livshållningar, politiska ställningstaganden och religiös tro.

Argumentet träffar hela systemet med friskolor och kan inte begränsas till friskolor som drivs av religiösa aktörer. Vill Burell avskaffa alla friskolor? Det vore ett rimligt agerande och kunde kanske leda till målen som eftersträvas.

Varför då skjuta in sig på just religiösa friskolor? Kan det bero på de fördomar mot religion som är vitt spridda i Sverige idag? Religion är något mycket mångfacetterat och kan se ut på många olika sätt. Gränsen bör inte gå mellan sekulära och religiösa aktörer utan mellan dem som skapar förutsättningar för barnen att växa, utvecklas och lära och dem som inte gör det.

Det finns avarter och exempel på friskolor som drivs av kyrkor, samfund och religiösa organisationer, ja visst, men det finns ju lika mycket i friskolor som drivs av andra aktörer och även inom de kommunala skolorna.

Saken är att det behövs en bättre kontroll av alla skolor...
För min del skulle jag gärna se ett system med enbart statliga skolor där verkligen barn får möta alla slags personer. Frågan är om det är möjligt att återvända dit?

Skolbyggnader i Arboga

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar