tisdag 20 februari 2018

Dagens bok: Martin Luther, A Late Medival Life av Volker Leppin

Volker Leppin är en tysk kyrkohistoriker och teolog, men han är ganska lite känd utanför det tyskspråkiga världen. 2017 kom hans bok om Martin Luther på engelska.
Boken "Martin Luther: A Late Medieval Life."
(boken utgavs 2010 på Tyska och 2017 på engelska)

Det är en relativt kortfattad skildring av Luther och hans liv, men Leppin ger en levande och innehållsrik bild på bokens 160 sidor. Där hinner han göra upp med en hel del missuppfattningar om Luther och samtidigt förtydliga en hel del förutsättningar som senare skulle leda fram till Luthers uppgörelser med kyrkan och dess syn på Gud.

En hel del av de traditionella berättelserna som finns om Luthers liv är efterhandskonstruktioner av Luther själv när han berättade om sitt liv på äldre dagar, eller av den tidiga lutherska kyrkan. Här har Lippin, som den historiker han är,  grävt ett tag djupare och ger sin tolkning av skeendena. Han placerar också in Luther i sin egen tid och lyckas undvika de fällor som är att enbart se en historisk gestalt utifrån vår egen tids sätt att se på företeelser.

Lippin ger också viktiga delar av Luthers teologi i sin bok och visar på hans fokusering vid bibeln och att den ska läsas som ett personligt tilltal för att förstås. Det som brukar kallas "pro nobis" eller "pro me" perspektivet. För oss, för mig, alltså.
Hans upptäckt av att Gud är en kärleksfull Gud som möter människan med nåd, istället för den hotande och skrämmande gudsbild han växt upp med är central. 

Lippin tar också upp de mörka sidorna hos den äldre bittre Luther med hans utfall mot judarna. Det är något annat än den senare antisemitismen som finns hos Luther, den har ingenting med "ras" eller biologi utan är en teologiskt motiverad negativ hållning mot judendomen. Det handlar om en snäv tolkning där judendomen är en direkt motsägelse mot kristendomen, rentav Antikrist. 
Detta är självfallet ett av de tankekomplex hos Luther som bör hamna på historiens soptipp.

En sak är något störande med boken och det är hur Lippin verkar förlora en del av intresset för Luther när han blir äldre och andra tar över ledningen i reformationen. Han slutför ändå skildringen på ett bra sätt och ger också en inblick i det som följde efter Luthers död. 

Det är en informativ och tankeväckande bok (trots det något serietidningsaktiga omslaget). 
Den ger bilden av den medeltida människan Martin Luther som blev professor, bibelöversättare och reformator och munken som blev make och pappa. 
Länkar:
Boken på Bokus (kan även finnas på andra ställen) 
Goodreads om boken. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar