onsdag 13 september 2017

Den spännande berättelsen om Kata och de kristna vikingarna

Jag gjorde en liten pilgrimsresa till Västergötland i somras, det var en speciell person som jag ville veta mera om och kanske möta, hon som hette Kata.

Kanske var det så att kristendomen kom till Sverige tidigare än någon trott, eller det område som idag är Sverige rättare sagt. Kanske bildades kristna församlingar redan någonstans på 800-talet? Åtminstone i det som idag är Västergötland.

Gravarna som har hittats kan vara från tidigt 900-tal, och de är tydligt kristna. Det finns nämligen kors och det är ett helt nytt gravskick som börjar där. Tidigare brändes kropparna på bål men nu började seden att begrava hela kroppar. Upptäckten att skeletten var äldre än forskarna hade trott skedde genom att de testades med den sk kol-fjorton metoden.

"Enligt historieböckerna fick kristendomen sitt genombrott i Sverige först efter år 1000. Men fyndet pekar på att kristendomen fick ett fäste tidigare än så.
– Nu kan vi skriva tillbaka kristnandet i Sverige med hundra år, kanske hundrafemtio år, säger Dick Harrison, professor i historia.
– Vi vet att hit kom det någon eller några och lyckades kristna, medan Ansgar misslyckades i Birka."
(intervju med Dick Harrisson på Svts hemsida)

Vad det innebär för vår syn på vårt land och vår historia får vi se i framtida forskning, men faktum är att historieskrivningen behöver göras om.

En spännande och sorglig uppgift kom fram bland den intressanta informationen på Västergötlands museum. Det var så att många av gravarna som hittades var barngravar. Barnadödligheten var stor, kanske 3 av 4 barn dog innan de uppnådde vuxen ålder, det var före all sjukvårds tid.

Före skiftet i sättet att begrava människor fanns inga barngravar, döda barn brändes på bålen och fick inga egna gravar. Men något hade alltså hänt!
Barn räknades nu som människor och fick gravar.

Det var ett tecken på att en stor förändring var på gång, en förändring som skulle leda fram till en ny syn på barnens människovärde och fram till barns rättigheter i vår tid.
En ny syn på människovärdet började växa fram.

Kristendomen kom med nya värderingar och seder, barnen sågs som människor som skulle behandlas med värdighet. Och det var bara en av de genomgripande förändringarna som var på gång.

På Västergötlands museeum stod hon, kvinnan som jag ville möta, hon såg på mig med en lugn blick, märkligt lik mig själv...
Hon som kallades Kata.

Hur vet man hennes namn? Enkelt, man kan läsa innantill på en runristad gravsten, ristad någon gång före 1000-talets mitt "Kättil gjorde denna sten efter Kata sin hustru, Torgils syster". Och i mitten finns ett stort kors som kanske var rödfärgat.

Kata var en av de första kristna i Sverige, och troligen en av de mest mäktiga och rika under sin tid,  följ länken för att se dokumentären på Svtplay!

Här ser du den rekonstruerade figuren av Kata, på sidan från Västergtötlands museum finns mera information om varför de valde att gestalta henne så här.
Länk från Västergötlands museum om Kata

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar