fredag 21 juli 2017

Dagens bok: Luther - vår samtida av Kerstin Vinterhed

Kerstin Vinterhed arbetade länge som journalist på Dagens Nyheter, hon skriver sin bok om Luther med stil och mycket god språkbehandling. Boken kom redan 1997.

Vinterhed hade kommit in i kyrkan via musiken men genom Luther kom hon till tro, skriver hon i sitt förord. Två saker grep henne hos Luther - språket och hans befriande tanke om den oförtjänta nåden.

Boken består av bearbetade uppsatser från hennes tid som teologistudent och artiklar från DN.
Här finns mycket kunskap om Luther för den som vill veta mer, om hans liv och teologiska tankar.

Men boken har sin tyngdpunkt och sitt största intresse i kopplingen mellan 1500-talets Luther och mer eller mindre nutida tolkningar. Här finns en analys av begreppet tro "ur den moderna medvetandeforskningens perspektiv". En genomgång av "Luthers trosbegrepp med hjälp av Eric H Ericsons teori om basic trust". En artikel handlar om trosbegreppet hos Tillich, Kirkegaard, Grundtvig och Lögstrup.
Boken avslutas med en genomgång av Marias lovsång, Magnificat i sällskap med Luther och med en lista på viktiga årtal i Luthers liv.

På vägen mellan 1517 och idag har människor, forskare och teologer och tänkare brottats med vem Luther var och hans tankar och hur det kom sig att reformationen blev ett vägskäl som tillsammans med andra faktorer förändrade historien. Det är där Vinterheds bok har sin styrka: i grävandet bland uttolkare och tänkare. Hon är mycket beläst och har många trådar att dra i.

Men så tillkommer något, Vinterhed är själv gripen av Luther och har som hon skrev kommit till tro med hjälp av hans ord. Det gör att boken bärs av engagemang och glad upptäktslust mitt i de akademiska tolkningsbestyren. Luther är "befriande, oppositionell och slagkraftig" skriver hon, Luther befriar genom tanken om "den oförtjänta nåden, kärleken som gåva, utan någon koppling till prestation".

En spännande bok och väl värd att återvända till, trots att den har några år på nacken.
Det skulle också vara intressant med en riktigt nutida syn på hur Luther tolkas idag 2017, men den boken kanske finns? Tipsa gärna!

Ett problem är att Luther blir lite väl modern och mycket tolkad i ljuset av psykologi, psykoanalys och beteendevetarnas tankar.
Det finns också en blandning mellan skönlitteratur, teologisk forskning och psykologisk forskning som fungerar utmärkt i en artikel men som tilllsammans med en akademisk uppsats gnisslar en aning. I en analys av Grundtvig ställs teologen Harry Aronsson bredvid författaren Peter Höeg, det blir intressant men en skönlitterär bok och en doktorsavhandling har så olika genrer att de inte riktigt går att jämföra.

Dagens bok är Luther - vår samtida av Kerstin Vinterhed, Verbum 1997


  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar