fredag 2 juni 2017

Dagens bok: Om Katharina Luther och hennes make, The radical marriage


Michelle DeRusha – The radical marriage of a runaway nun and a renegate monk: Katharina and Martin Luther. Baker books 2017

En bok kom ut nyligen som behandlar berättelsen om reformationens inledning och Martin Luther på ett annorlunda sätt. Nämligen genom att fokusera på relationen mellan Katharina von Bora och Martin Luther.
Det är ett fruktbart och intressant sätt att närma sig protestantismens inledning, inte minst på grund av att reformationen bland annat innebar en förändrad syn på äktenskapet, relationen mellan man och kvinna och på sexualiteten.
Redan innan Katharina von Bora och Martin Luther möttes första gången hade Luther skrivit om äktenskapet och familjelivet.
När Katharina och Martin sedan gifte sig i juni 1525 och senare även fick barn tillsammans blev deras relation ett starkt stöd för Martin och en inspiration i hans teologiska och kyrkliga tänkande.

Den medeltida kyrkan hade lyft fram munk- och nunneväsendet som något som lät människor leva ett liv som var mer heligt och mer nära Gud än det borgerliga vardagslivet. Celibatet var något som öppnade vägar för ett fromt liv med Gud tänkte de.
Man skapade en hierarki av helighet där påven stod högst och närmast Gud. Att påven och hela prästerskapet skulle leva i sexuell avhållsamhet var en självklarhet, även om vissa inte alltid kunde leva upp till idealet.
Synen som bl.a. kom från kyrkofadern Augustinus var att sexualitet var präglat av synd. Han menade att arvsynden – föreställningen om alla människors medfödda syndighet allt ifrån syndafallet i begynnelsen, hängde samman med sexualiteten. Efter hand förändrades detta på flera olika sätt. Från Luther kommer ett uppvärderande av vardagslivet i hemmet och på arbetet, tjänsten till Gud görs genom att göra gott för sina medmänniskor i familj och samhälle, nära men också på avstånd.  
Boken låter läsaren följa Katharinas väg till nunneklostret och Martins väg till munkklostret. Tyvärr finns det inte mycket källmaterial vad gäller Katharina. Men det finns källor som beskriver hur kvinnor sattes i kloster av familjer som inte kunde försörja alla döttrarna, källor om hur ett liv i klostret var och beskrivningar av de kloster som Katharina levde i. Författaren använder dessa källor för att skapa en möjlig och trolig bild av hur Katharinas liv kan ha varit från uppväxten och under klosteråren.

När reformationen tog fart tömdes kloster snabbt i områdena kring Wittenberg. Nunnor och munkar flydde och det gjorde även Katharina von Bora. Men hennes föräldrar tog inte emot henne. Där stod hon tillsammans med många andra utan möjlighet till försörjning, utlämnade till mycket svåra liv och fattigdom. Det var en tid då ensamma kvinnor inte var myndiga och inte kunde bedriva verksamhet utan en man som stod för kontrakt och avtal mm.
Luther hade lämnat munkklostret i samband med att han förkastades av påven på grund av sina skrifter. Nu arbetade han för att hitta lämpliga makar åt de förrymda nunnorna, och många blev prästfruar efter hand. Men ingen man passade åt Katharina och hon tackade nej till giftemålsanbud som kom.
Det sägs att Katharina lät en av Martins vänner få veta att hon inte skulle vara omöjlig om Martin själv ville gifta sig. Han tvekade länge men till slut blev det som hon ville. Den förrymda nunnan Katharina von Bora gifte sig med den avhoppade munken Martin Luther, reformationens centralgestalt. Skandalen var enorm.

Fru Käthe, som Luther kallade henne blev mycket viktig på flera sätt, hon höll samman det stora hushållet i Luthers bostad i Wittenberg, det forna klostret där deras egna barn och släktingars barn levde tillsammans med studenter från olika delar av europa. Det blev ett kombinerat gästhus och skola, samtidigt som det var ett centrum för hela reformationen. Hon såg till att ekonomin fungerade och att det fanns mat och husrum åt alla. Hon blev en företagsledare och en sammanhållande faktor i en tid då kvinnor inte hade stora möjligheter. Hon spelade också en central roll som stöd för sin man. Hon tillförde viktiga insikter till hans teologi och kyrkobyggande.

Utifrån reformationen förändrades kvinnans roll och några första steg togs mot friare och mer jämställda könsroller. I medeltiden fanns få möjligheter för kvinnor att verka, bara i nunnekloster och i rollen som abedissa fanns en slags frihet. De möjligheterna försvann men relationen mellan Luther och hans Käthe blev en modell för prästfamiljerna, där öppnades nya möjligheter för kvinnor att arbeta inom olika områden, många menar att det var ett viktigt första steg i jämställdhetsprocessen som fortfarande pågår.

En tragisk del av boken skildrar Katharina Luthers liv efter Martin Luthers död. Krig bröt ut och pesten härjade i landet, Katharina var utfattig och på flykt och hon vädjade om hjälp. Trots att
Martin Luther hade skrivit ett testamente där han lämnade det stora huset till Katharina respekterades inte detta.
Det blev en kamp för Katharina att skaffa en försörjning för sina barn och sig själv och hon blev övergiven av nästan alla. Hennes liv slutade efter en olycka på vägen till Wittenberg.

Boken har en hel del förtjänster och ger även en intressant inblick i kvinnliga aspekter av livet på medeltiden. Katharina Luther är en viktig gestalt i kyrkans historia och hon borde lyftas fram mera.

Här finns lite fakta från lutherinfo.se, en sida jag gärna vill rekommendera.
 
 

2 kommentarer:

 1. Oerhört märkligt att testamentet inte respekterades. Står det något om varför?

  Bibelns (särskilt Gamla testamentets) ständiga tjat om "änkor" behöver sina illustrationer för att bli begripligt. Och man behöver inte gå ända till biblisk tid för exempel ... som här.

  Beroende på vem man frågar, beskrivs reformationen som ett steg bakåt eller framåt för kvinnan. Prästfrurollen kom, okej. Men rollerna som nunna och exv. abedissa försvann. Vete håken var en neutral analys skulle sluta. Jag är alls inte säker på att den skulle luta till reformationens fördel.

  SvaraRadera
 2. Hej Rebella, jag har lite fullt upp just nu, men återkommer om dina frågor som jag tycker är väldigt viktiga. Men som jag ser det just nu så tänker jag att reformationen öppnade möjligheter som längre fram kunde utvecklas och leda fram till en större jämställdhet.
  Det är ju i länderna som påverkades av reformatoriskt tänkande som har kommit längre på vissa sätt. Vi har kvinnliga präster, biskopar och nu en ärkebiskop medan så inte är fallet i den romersk katolska kyrkan, till exempel. Hur tänker du? Jag återkommer. Ha en fin kväll!

  SvaraRadera