onsdag 5 april 2017

Några tankar kring debatten om sk religiösa friskolor...

Debatten pågår om s.k. religiösa friskolor idag.

Jag tänker att det finns något orimligt i hela samtalet. "religiösa" friskolor är ju minst lika olika varandra som olika politiska eller olika pedagogiska inriktningar.

De kan inte dras över en kam, vissa värnar om demokrati och människovärde och tillför mycket till samhället medan anrda är mer dogmatiska eller driver en linje att könsrollerna är olika och ska komplettera varandra, eller att religionens regler alltid går före samhällets regler.

Det är möjligt att det inte är bra med religiösa friskolor, det är också möjligt att det inte är bra med friskolor alls. Men det beror ju på vad som är målen.

Om det är förståelse mellan alla invånare i landet borde alla gå i samma skola. Men det verkar vara en modell som är helt passé?

Den som hävdar att barn ska slippa påverkan som rör religion under hela skoldagen, behöver motivera varför gränsen dras vid religion och inte vid andra livstolkningar, politiska hållningar eller pedagogiska förhållningssätt som verkligen ofta har överbyggnader med människosyn och tolkning av tillvaron.

Samtidigt har det nyligen kommit undersökningar som visar att religionsundervisningen i skolan är allt annat än neutral och värderingsfri, en rapport som Skolverket citerar menar att den är stereotyp och att religiösa kan framställas som mindre intelligenta eller psykiskt sjuka. 

Kanske skulle skolor som framställer religion som sämre teorier istället för livstolkningar som ger livet mening inte få undervisa i religion?
Kanske skulle skolan sluta med religionsundervisning helt och hållet och lämna över det till dem som vet vad det handlar om?

Nackdelen är att många kanske inte får någon religionsundervisning alls, eller bara får den från ett håll, en kyrka, en moské eller synagoga osv.
Men är det sämre än att få alla religioner presenterade av någon som skapar fördomar och skapar allt mindre förståelse för alla som vill vara troende på olika sätt?
Vi behöver istället hitta sätt att leva tillsammans fredligt i samma samhälle med alla våra olika hållningar och värderingar.

En tanke kunde vara att religiösa friskolor förbjöds och samtidigt all religionsundervisning togs över av kyrkor och samfund och religioner. Kanske inte en idé som går hem, eller hur?
(ja jag överdriver lite här)
 
Det finns en stor naivitet och okunnighet bland vissa svenska politiker vad gäller religion och livsåskådning. Som att förbud mot religiösa friskolor skulle leda till att barn får en mera nyanserad och neutral presentation av religionerna. Särskilt när religionsundervisningen ser ut som den gör i dagens skola. Att lämna över till media eller internets uppsjö av blandad information och desinformation är inte en bättre lösning. Frånvaron av medvetenhet om livsåskådning leder fel.

Det är bättre att lära sig en tradition på djupet, sedan kan förståelse av andra och deras synsätt bli bättre, ungefär som att det är den som kan sitt språk ordentligt som har lättare att lära sig andra främmande språk.
 Diskussion om konfessionell religionsundervisning eller "neutral" religionsundervisning pågår för övrigt även internationellt: http://www.crs.uu.se/aktuellt-religion-och-samh%C3%A4lle/?tarContentId=293768

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar