tisdag 11 april 2017

en skola fri från religiös påverkan... intressant!

Svensk skola ska vara fri från religiös påverkan... säger en socialdemokratisk politiker på sena rapport. Det ska bli intressant att se vilken definitionen av religion som de kommer att använda. 

En av de första sakerna man får lära sig i ett religionsvetenskapligt studium vid universitetet är att det är mycket svårt att definiera religion och att dra upp gränserna för vad som är en religion och vad som inte är det.
Vi kan tycka att det är enkelt, vi som lever i en kristen-judisk kultur, men det finns en stor mångfald av religioner med eller utan gud/gudar, med eller utan etiska regler, med eller utan uppdelning av människor i vi och dem och så vidare.

En av mina facebookvänner skrev apropå debatten så här "Att förbjuda religiösa friskolor borde bli kännbart för alla friskolor som tillber och förtröstar sig på mammon!?" 
Att förtrösta sig på mammon är att driva en verksamhet med målet att (enbart) få ekonomisk vinst eller öka profiten med andra ord.
Kommer dyrkan av mammon att räknas med i den religiösa påverkan som skolan ska vara fri från? - dvs jagande efter vinst?

Om skolan ska vara fri från religiös påverkan så borde detta rimligtvis innefatta negativ religiös påverkan - dvs försök att sprida ateism eller att på andra sätt förringa eller framställa religion som något passé.

Luther menade att det som vi i verkligheten väntar allt gott ifrån och sätter vår lit till - det är vår Gud. Eller som citatet i bilden här nedanför.
Om vi tänker att pengar är lösningen på alla problem så har pengarna blivit en avgud, en form av tro eller religion om man vill. Eller om våld blir den enda lösningen - både för militanta terrorister och för dem som vill försvara status quo, då är det en avgud som ersätter den riktiga, levande Gud.

Hur är det med moderna former av religionsliknande livshållningar som konsumism - att konsumera ger mening i livet, scientism - tro på vetenskap som livsmening eller utilitarism - tron att lyckan är det yttersta livsmålet som står över alla andra. Ska de räknas med till religionerna som inte får plats i skolan?

Måste det vara en världsreligion eller går det bra med mindre gruppers tro?
Och hur är det med politiska eller pedagogiska världsåskådningar som inte är vetenskapligt bevisade? De som också innehåller ett mått av förlitande eller tro?

Det ska bli intressant att höra fortsättningen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar