måndag 3 april 2017

Dagens bok: Dagboken med kyrkoalmanacka 2016-2017

Dagens bok: Dagboken med kyrkoalmanacka 2016-2017.

Varje år kommer den här dagboken ut och den sprids i stora upplagor i kyrkor och till präster och kyrkvärdar.

Tidsmässigt följer den kyrkoåret och den sträcker sig från 1 advent 2016 till domssöndagen 2017.
Den innehåller några kommentarer och böner för varje söndag och tips och råd för söndagens gudstjänster, en liten psalmvalslista för varje söndag finns också med.

Luther-rosen
Just i år har boken försetts med en rad artiklar kring Luther och reformationen. Det är en bra spridning av författare och forskare som skriver relativt kortfattade, lättlästa och informativa texter om olika aspekter och delar av reformationen och Martin Luther själv.

Per Harling skriver om musikern och psalmförfattaren Luther. Att gemensamt sjunga psalmer är något unikt för en luthersk kyrka till skillnad mot t.ex den ortodoxa där all musik framförs av präst eller kantor.
Peter Strömmer skriver om människan Luther och Mikael Mogren om reformationstidens konst.
Kristin Molander, Elisabet Gerle, Claes-Bertil Ytterberg, Margareta Brandby Cöster och Carl-Axel Aurelius m fl skriver intressant och kunskapsrikt.

Boken innehåller även studieplan.

Titta på Dagboken här 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar