tisdag 7 mars 2017

Om konsten att frukta och älska Gud

Reformationens 500årsjubileum firas i år. En av de skrifter som har betytt mest i Sverige som kommer ur det reformatoriska arvet är Den Lilla katekesen.

Det var nämligen den boken som de äldre generationerna fick lära sig att läsa med, i de gamla husförhören var det Martin Luthers lilla katekes som man prövade kunskaperna på. Ordet katekes har med muntlig undervisning att göra - den skulle berättas och delas.

Den lilla katekesen pluggades i de tidiga skolorna från 1600-talet och framåt. Om det överhuvudtaget fanns någon bok i hemmen i Sverige i äldre tider så var det Psalmboken och Den lilla katekesen.
Långt fram på 1900-talet var det den absolut mest spridda boken i landet.
(Här kan du läsa om Luthers lilla katekes på Wikipedia)
Och här finns mera om katekesen från Rödöns pastorat.

Senare var det lilla katekesen som konfirmanderna fick lära sig att förstå Gud och livet utifrån.
Det var länge vanligt att den kristna tron beskrevs med just de delar av tron som Luther valde ut i sin lilla katekes: tio Guds bud, Trosbekännelsen, bönen Fader Vår, dopet och nattvarden.

Det berättas att Martin Luther var på visitation i några församlingar och han blev förskräckt över hur dåliga kunskaperna var, därför skrev han en mycket kortfattad skrift med frågor och svar om den kristna tron.
Den var mycket pedagogiskt upplagd med fem delar, en för varje finger på handen. Varje del hade en text att läsa, en bild från en biblisk berättelse och en psalm att sjunga.
Vid sidan av Lilla katekesen skrev han också en bok till: Den stora katekesen - för prästerskapet.

Luther började sin Lilla katekes med budorden och efter dem kom han till trons artiklar och det övriga. Kanske blev det avgörande för många svenskar som förknippade kyrkan och tron med bud och regler i första hand?
Men detta hänger samman med några olika saker: genom att börja med budorden börjar boken i vårt vanliga vardagsliv och tankar om hur vi ska leva vårt liv tillsammans med Gud och varandra.
För Luther själv var det kampen för att hitta ett rätt sätt att leva som till slut ledde fram till upptäkten av Guds kärlek till oss som innebar att vi blir accepterade som vi är. Rättfärdiggjorda av tro och inte genom handlingar - med reformationens språk. Därför alltså börja med det som utmanar oss och visar oss att vi behöver kärlek och acceptans trots att vi misslyckas eller inte klarar av det vi skulle.
Hela katekesen kan också ses som formad som en gudstjänst och därför kommer buden först.

En annan svårighet för oss som läser idag är de återkommande orden -
Vi ska frukta och älska Gud så att...
Tro handlar alltid om relation till någon annan, Luther lyfter fram att relationen innehåller två sidor, gudsfruktan är ett annat ord för respekt och att hålla Gud högt. Vi behöver inte vara rädda för Gud, det är inte den slags fruktan som det handlar om. Men den Gud som är större än vi kan fatta och som är ursprunget till allt som finns behöver vi känna en befogad respekt för.
Men vi får också älska Gud. Gud som är ursprunget till allt som är gott, skönt och vackert, och som ger oss förlåtelse, bekräftelse, upprättelse och välsignelse.
Gud som ger oss allt som är gott.

Prova den här länken: Här finns en fin version av Lilla katekesen att ladda ner, nyöversatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar