onsdag 15 mars 2017

Grace alone - bara nåden - Sola Gratia är basen och grunden...


Här fortsätter jag med mina tankar kring reformationen och Luther.
Det grundläggande av de "sola" som jag skrev om igår är "sola gratia" "grace alone" nåden allena - eller bara av nåd. - Titta på den här bilden. Det är något fel med den, och jag menar inte att det skulle vara fel att göra tatueringar...


Kanske upptäckte du det motsägelsefulla i bilden? Handen skulle ha varit öppen! Nåden är något vi tar emot, varje dag och varje sekund av våra liv. Inte så bra då med en knuten näve, eller hur?

Ordet nåd kan ha olika betydelser, det används i rättegångar och brottsmål, i lekar mellan barn som kan be om nåd, i kyrkans värld och i teologin, kolla gärna länkarna.

Jag tänker att ordet nåd är större och vidare än hur det vanligen används. Av nåd, gratis får vi allt vi har, själva livet, tiden, våra gåvor och talanger. Människorna omkring oss och naturen vi lever i. Allt vi har och är - är skänkt till oss av nåd. Utan att vi har gjort oss förtjänta av det eller kunnat skaffa oss det. Något skänks till oss för ingenting. Allt är gåva! Gud ger allt och vill ge ännu mer.

Nästa steg av nåden är när den kopplas samman med tankarna om synd, skuld, brist, trasighet och straff. Luther sökte efter en nådig Gud sägs det ofta av historiker och teologer. Han hade hamnat i ett läge där kraven blev omöjliga och ouppfullbara, de tog aldrig slut. Och för honom handlade det om att vara god nog och få komma in i himlen efter livet på jorden. Att vara rättfärdig i Guds ögon och i andra människors ögon. 

Men hans långa arbete med bibeltexterna och hans böner ledde till slut att en ny insikt drabbade honom. vi kan inte vara goda nog, det finns alltid brister kvar, och om jag lyckas vara bättre kommer snart högmod eller tankar att jag är bättre än andra. 
Slutsatsen är att det är omöjligt för en människa att vara bra nog, god nog och kunna accepteras av Gud och andra. Men då händer det. Han inser att Gud trots allt detta accepterar oss ändå. Gud ger oss nåd, han ser på oss med kärlek för Jesus skull. (- mera om detta senare).

Nåden betyder att vi är accepterade av Gud som bra nog. Nåden allena gör oss acceptabla och mer än så, Gud ser oss med kärlek. Oberoende av vad vi kan göra eller säga. Grace alone. 
Bara nåden och ingenting annat gör att vi lever och är älskade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar