lördag 21 januari 2017

Trump och hans Gud

Just nu när jag skriver det här talar en USA-kännare på radions P1 om Donald Trump och hans religiositet. Trump är inte en religiös person säger experten, detta till skillnad mot Obama som själv har uttryckt religiösa funderingar och resonemang.
Men är det verkligen sant?
Eller är det istället fråga om en annan gudsbild som Trump har.
Paradoxalt nog har han lyckats vinna rösterna från den kristna mycket konservativa högern i USA.
På något sätt har han lyckats visa dem att han har en tro som är acceptabel för dessa fundamentalistiska kristna, han har visat en retorik, ett sätt att tala om Gud som har kunnat passera som acceptabel bland dem.
Hur ser då denna trumpska gudsbild ut?

Låt oss titta snabbt på talet Trump höll vid sin utnämning till president, vid den sk Inaugurationen. Gud nämns uttryckligen bara på 4 ställen:

Först i ett bibelcitat, Trump säger: The Bible tells us, “how good and pleasant it is when God’s people live together in unity.” detta är en tolkning av Psaltaren 133:1 som i den auktoriserade svenska översättningen lyder:
Vad det är gott och ljuvligt att bröder är tillsammans! 
och psalmen fortsätter så här:
2
Det är som när den fina oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg,

som faller ner över dräktens linning.3Det är som när Hermons dagg
faller över Sions berg. Där skänker Herren välsignelse,liv i alla tider.

Psaltarpsalmen uttrycker glädje över gemenskapen mellan bröder eller syskon, eller gemenskap överhuvud, och underförstått finns enigheten mellan dem.
Men när Trump använder orden "Gods people" och tydligt av kontexten syftar på det amerikanska folket skiftar betydelsen till en nationalistisk tolkning. USA är Guds folk (till skillnad från andra folk).
En nationalistisk gud har funnits på olika ställen i historien, den gudsbilden riskerar att skapa splittring mellan olika nationer och den är sällan något som hjälper till i fredssträvande. Det stämmer alltså med de våldsamma orden i talet mot sådant som ses som hot mot nationen.

Det andra stället Trump nämnde Gud kommer strax efter bibelcitatet och ser ut så här:
 There should be no fear – we are protected, and we will always be protected.
We will be protected by the great men and women of our military and law enforcement and, most importantly, we are protected by God.

Gud blir en yttersta försvarslinje tillsammans med militär och polis. Här finns tydliga tecken på en gudsbild där gud utövar eller åtminstone bejakar våld.

Den har korta analysen visar alltså upp en nationalistisk våldsbejakande gudsbild. När det kombineras med abortmotstånd m.m. så ligger det i närheten av viss högerkristen gudsbild. Kanske kan den retoriken förklara att Trump lyckas få dessa gruppers röster?

Den gudsbilden är något helt annat än den Jesus ger när han talar om att vända andra kinden till, älska sina fiender och leva efter gyllene regeln. En Gud som visar sin kärlek genom lidande.

Trumps gudsbild är långt borta från en kristen gudsbild.

Sedan nämns ordet Gud två gånger till - i de välsignande orden på slutet:
Thank you, God Bless You, And God Bless America. Det tillhör ju vanlig retorik från amerikanska presidenter.
Men det finns något av en osund självbild i detta - vi kan be för varandra men förmågan att välsigna andra tillhör någon som på det ena eller andra sättet står närmare Gud än andra. Som om presidenten är av Guds nåde.
I Svenska kyrkan kan prästen i gudstjänsten välsigna gudstjänstdeltagarna som en del av gudstjänstens drama där prästen uttalar ord på Guds uppdrag. Som ett tecken på Guds kärlek och omsorg om varje människa, oavsett nation. Kontexten betyder mycket.

En nyutnämnd president med en sådan gudsbild som också menar sig kunna tala på guds vägnar känns allt annat än bra.

Synpunkter eller frågor på det?

2 kommentarer:

 1. Hej!
  En bra analys! Men att han attraherar högerkristna i USA beror nog på att inte heller de har en kristen gudsbild. Men konstigt är det nog inte. Hans förhållande till sanningen när det blev tydligt att han skickat fram sin egen Bagdad-Bob för att "tillrättalägga" den sakliga uppskattningen av antalet som lyssnade på hans instalationstal.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man kan reflektera över vad som är en kristen gudsbild och vad som inte är det, det kanske inte alltid är lätt att dra gränsen, men i det här fallet är det ganska tydligt eftersom det finns drag som är diametralt motsatta. Makt mot tjänande, våld mot fred, tvång mot befrielse.

   Radera