lördag 10 december 2016

Dotter Sion - vem är du?

Grubblar lite över bildspråk och metaforer idag. Advent i kyrkan är späckat av det. Dotter Sion, lyft din panna, Hosianna Davids Son, Jerusalem höj upp din röst... Gå Sion din konung att möta.

Det kan vara så att vi använder oss av alla dessa psalmer och texter och sånger oreflekterat, utan att göra klart för oss själva och andra vad det är vi talar om.

Eller liksom den gamla Luciasången sjunger vi ord som inte betyder något för de flesta men som ändå ska vara med, de tillhör traditionen, känner du något barn som direkt förstår det här?  "Natten går tunga fjät, runt gård och stuva. Kring jord som sol’n förgät, skuggorna ruva."

Låt oss ta en sång och se lite närmare på det här: Psalmen 106 i Den svenska psalmboken - är en klassiker av Johan Olov Wallin och med melodi av Martin Luther. Jerusalem höj upp din röst - kopplingen till 1a advent är förstås Jesus som kommer ridande på en åsna. Staden Jerusalem uppmanas att höja upp rösten - kanske med hosianna-rop. Staden Jerusalem är också en bild för församlingen som är samlad i kyrkan. - på ett mycket icke-accepterat sätt i den nyare teologin låter psalmförfattaren kyrkan ta Israels plats - klockren sk.ersättningsteologi.

Eller kan vi se det på ett annat sätt? Ersättningsteologins problem är just att den kristna tron och kyrkan menas ersätta den judiska tron och synagogan. Om detta händer är ju judendomen passe och ogiltig, den ses som forntidens tro som var giltig då men inte nu. Det leder till förakt mot dem som tror på den judiska religionen. Och vi kan se resultat av detta i historien.

Av tanken att ett nytt sätt att tro kommer fram behöver inte med nödvändighet leda till att det gamla inte också är en möjlig tro. Man kan istället tänka att en ny väg öppnas vid sidan av den gamla vägen som fortfarande är giltig. Och att dotter Sion får inkludera även den som inte är jude.

Att vi får glädjas tillsammans med alla som vill över berättelserna om kärlek och befrielse, om medmänsklighet och öppenhet.

Kanske en möjlighet till dialog öppnas om vi tänker så?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar